• Униформи за хотели
  • Училищни униформи
  • Ресторанти и заведения за хранене
  • Униформи за охрана
  • Униформи за медицински учреждения
  • Униформи за казина

Дизайн и изработка на работно облекло

Униформ Дизайн ЕООД

Индивидуални проекти

 

Модул Търсене

   Бродирането е изкуство, още от древни времена ,чрез бродиране се е постигала красота и уникалност на облеклата,трудоемкостта на тогавашната бродерия днес е заменена с модерната и съвременна техника, която прави бродерията достъпна за всеки, бързо и лесно изпълнима.

Поставянето на лого чрез машинна бродерия на униформеното и работно облекло му придава завършен и персонализиран вид ,възможностите на новите технологии позволяват изпълнението както на миниатюрни бродерии върху изделията, така и огромни бродерии върху знамена и пана. Бродерията има изключителна трайност, спрямо други методи, със специални конци се постига дори киселинноустойчивостна бродерията при третиране на плата. Бродерията винаги ще бъде най-впечатляващият погледа метод, за възпроизвеждане на лога върху облеклата.

Особености: изисква се определено време за изработка на бродировъчната програма, спрямо останалите методи, технологично е по–бавен за изпълнение, постигат се преливки на цветовете, но не достатъчно детайлни.

     Цени за машинна бродерия - тя се определя от следните фактори:

-       основен фактор е броя бодове (в хил.) в програмата за бродиране, тя е изработена въз основа на зададен векторен файл на логото.

-       броят рязания в една бродировъчна програма

-       дали бродерията е на готово изделие или на детайл.

-       вида конец (ламе, специален тънък конец или обикновен)

-       бройката на логата

-       дали има апликация, която може и да е от няколко пласта

-       в цената влиза изработката на бродировъчната програма (заплаща се еднократно,ако няма вече изработена ,обикновенно бродировъчната програма е с разширение на файла.dst), тя зависи от сложността на логото, преливки, детайлни елементи и др. (примерна цена около 5-6 лв. за хил.бода)

   Тъкано лого - приложение при фишута и вратовръзки,ефекта е уникален.

Особености: изисква се мин. количество и изисква повече време.


СитопечатЛазарно гравиране Пълноцветен печат

 

Цени

Ръсторазмерни таблици за мъже:

 Мерки при мъжеМъжки връхни облеклаМъжки панталониМъжки комплекти
Rast maj s merkio Copy Мъжки връхни облекла Copy Мъжки панталони Copy Мъжки комплекти Copy

 

Ръсторазмерни таблици за жени:

 Мерки при жени Дамски връхни облекла Дамски панталони и полиДамски комплекти
 Rast jena s merki Copy Дамски връхни облекла Copyтаблица 4-дамски панталони и поли Copy Дамски комплекти Copy

 Дължина на

изделията

Размери и дължини на престилки
         Дължини на изделията Copy            дължини на престилки Copy
 
                  Фирма Униформ Дизайн ЕООД се извинява на своите клиенти за  
недостатъчната информация в сайта, поради продължаващата работа  
по него!   За справки и запитвания се свържете с нас тук.                                 

   

 

      За нас – фирма Униформ Дизайн ЕООД произвежда и предлага униформи и работно облекло за голяма част от секторите в икономиката, образованието, туризма и промишлеността.

Във фирмата са заети професионални кадри с необходимото образование, квалификация и стаж, разполагаме с модерна техника и капацитет, работим с надеждни и коректни партньори в доставките на платове и помощни материали, това гарантира на нашите клиенти бързи срокове и качествено изпълнение.

    Защо да работите с нас?

             1.Разполагаме с голямо разнообразие на материи и цветове, много от тях в наличност.

             2. Изготвяме безплатно, двуизмерни проекти на облеклата, според вашите изисквания.

             3 .Пълна прозрачност на цените на изделията.

             4. Бързи срокове.

             5. Многообразие на модели.

             6. Реални и стандартизирани размери на облеклата.

             7. Посещаваме ви на място.

UNIFORM DESIGN - кои сме ние ?

                  Фирма Униформ Дизайн ЕООД се извинява на своите клиенти за  
недостатъчната информация в сайта, поради продължаващата работа  
по него!   За справки и запитвания се свържете с нас тук.                                 

 

За нас – фирма Униформ Дизайн ЕООД произвежда и предлага униформи и работно облекло за голяма част от секторите в икономиката, образованието, туризма и промишлеността.

Във фирмата са заети професионални кадри с необходимото образование, квалификация и стаж, разполагаме с модерна техника и капацитет, работим с надеждни и коректни партньори в доставките на платове и помощни материали, това гарантира на нашите клиенти бързи срокове и качествено изпълнение.

    Защо да работите с нас?

             1.Разполагаме с голямо разнообразие на материи и цветове, много от тях в наличност.

             2. Изготвяме безплатно, двуизмерни проекти на облеклата, според вашите изисквания.

             3 .Пълна прозрачност на цените на изделията.

             4. Бързи срокове.

             5. Многообразие на модели.

             6. Реални и стандартизирани размери на облеклата.

             7. Посещаваме ви на място.

При избора на униформено и работно облекло ,първо трябва да си поставите цели,на които то трябва да отговори. Тези цели се постигат чрез определени функции, които трябва да притежават облеклата, а те на свой ред се обосновават от качествата им. В стремежа си да реализираме тези цели ние спазваме строга система на работа  и контрол.

 Основни принципи, от който се ръководим при производството и предлагането на униформено и работно облекло:

                       Принцип на функционалността - цели  да определи кои функции на униформата и роботното облекло са  приоритетни и тяхното правилно възпроизвеждане в облеклото.

                       Принцип на спазване на стандарта и нормативните изисквания - той включва, стандарт на ръстовете и размерите, стандарт на използваните материали и стандарт на системата на производство, също и спазване на нормативните изисквания за определени  видове дейности.

                        Принцип на  допитване до персонала - от важно значение при избора на материал и модел е при възможност допитване до служителите и работниците.

                        Принцип на икономичност - това означава задължително да предложим финансово най-оптималния вариант при избор на униформено и работно облекло, спазвайки по- горно изброените принципи.

    Функции на униформата и работното облекло – за различните отрасли, в който се използва униформата и работното облекло, то трябва да притежава различни качества,

които се определят чрез функциите, който трябва да изпълнява униформеното и работно облекло. Чрез тези функции униформата и работното облекло изпълнява  целите, за които е било създадено. Така например за да притежава сигнално охранителна функция облеклото трябва да притежава определени знаци - светлоотразителна лента, надписи, ярък цвят и др.(качества).

            Практична - униформата и работното облекло, трябва преди всичко да са удобни, с необходимите джобове, лесни за поддръжка като пране, гладене, бързо съхнене, когато друга функция не е приоритетна.

            Защитна - в определени случаи униформата и работното облекло трябва да притежава качества, които да запазят и съхранят здравето на работника. Когато заради работното си място той е изложен на различни външни влияния от основно значение е защитната функция на облеклото, тя се реализира чрез определени качества, които то трябва да притежава, студоустойчивост, ветроустойчивост, прахонепропускливост, водонепропускливост и много др.

            Рекламна - в съвременния свят на рекламата униформата и работното облекло могат да бъдат носители  на уникални по своя род рекламни послания, всеки служител или работник е един подвижен, мини билборд, който може да бъде забелязан навсякъде без ограничение  на място и време. 

            Представителна - униформата и работното облекло са лицето на всяка компания-клише,  но е вярно!

            Отличителна и опознавателна - чрез тази функция униформата и работно облекло показват своята  фирмена принадлежност, която ги отличава от конкуренцията,а понякога се налага и от изискването за вътрешно йерархично разделение.

             Икономична - стремим се тази функция да притежават всички наши униформи и работни облекла, предвид текучествата  в някои отрасли, закупуването на облеклото от служителите и работниците, както и сезонността, изключително важно е стойноста на униформите и работоните облекла да се съобрази с икономическата  обстановка и реалните възможности на фирмите.

            Сигнално охранителна - от самото найменование изхождаме, че този вид облекла трябва да притежават сигнални атрибути по тях, чрез които да се съхрани здравето  и живота на служителите и работниците, както и да изпращат сигнал за внимание на гражданите, които се намират в близост до тях.

  За всеки сектор главната функция е различна, тя се комулира с останалите функции, понякога напълно отговаря на всички функции, но понякога остава водеща и определя цялостния облик на дрехата.

Така например ученическата униформа трябва да е преди всичко представителна, след това отличителна и опознавателна и накрая практична(удобна за игра, лесна за поддръжка и др.), но за да е напълно практична, плата, от който трябва да се изработи би нарушил представителния вид .  

 Начини за реализиране на различните функции –

                     Чрез основния материал(плат)-това е основния компонент на всяка дреха, именно качествата на самия плат могат да предадат определена функция на униформата или работното облекло.

                      Чрез допълнителния материал - примерно, чрез светлоотразителната лента  постигаме сигнално охранителната фукция, чрез пагоните на една дреха постигаме отличителната и опознавателна фукция и др.

                       Чрез модела и кройката - менно тук е умението на професионалиста да подбере  и изработи най- удачния вариант за реализиране на необходимата функция.

Примерно представителната функция на една униформа е немислима без добре подбран и изработен модел или практичната функция на курката на един чертожник, също без премислени и удобни джобове.

                        Чрез поставяне на лого или рекламен надпис - правилното позициониране на логата и надписите, цветовото съчетание и начина на поставяне върху съответната материя  са от изключитено значение за реализиране както на рекламната, но и на отличителната и опознавателна фукция.